Petra FRANÇOIS
Notaris te Gent (Ledeberg)

Historiek van ons kantoor

Opvolger van:
Notarissen Dael en Boeykens